سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۲:۴۷ Tuesday, 06 June 2023 |
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۵ - ۲۳ فروردين ۱۳۹۸
کد خبر: ۲۹۰۷۳
مگا‌سالاری علیه خرده‌پای سلامت
تندرست نیوز؛عبارت دامپینگ را در اقتصاد بزرگ بازار، امروز همه میشناسند. در اقتصاد کلان مقاطعی میرسد که یک کارتل اقتصادی دارای سرمایه عظیم با تحمل زیان بالا تصمیم میگیرد با ارزان فروشی تنظیم بازار را به دست بگیرد.
عامل دامپینگ بودجه ای را به آن اختصاص میدهد که چندین برابر سرمایه شرکتهای خرده‌پا ست.
معمولا بین دو تا پنج سال برای بلوغ دامپینگ زمان در نظر گرفته میشود.
بعد از پایان پنج سال، کارتل تنها عرضه کننده انحصاری محصول هدف دامپینگ است.
با شیب آرام که ممکن است نصف یا دو برابر مدت دامپینگ باشد، قیمت کالا را به دو برابر روز شروع دامپینگ میرساند و با افزایش قیمت و تعداد فروش در مدت معین ضرر دامپینگ از بودجه شرکت کارتل جبران میشود.

فرق دامپینگ با ارزان فروشی سالم در هدفگذاری ست.
در ارزان فروشی پایه های ارزانی شالوده محکم دارد، یعنی تغییر فرآیند تولید و مدیریت پروژه‌ها، با کاهش هزینه تولید در حقیقت بودجه ارزان فروشی را قبل از عرضه ایجاد میکند و فی‌الواقع زیان اولیه کارتل نیست که باعث ارزانی موقت میشود، یعنی ارزان فروشی واقعی ست.
وقتی ارزان‌فروشی با تأمین بودجه تزریقی و صناعی زیان همراه باشد، اینجا نابودی و محو رقیب هدفگیری شده است.

در قانون تجارت جهانی دامپینگ جرم است.
اگر بشود ثابت کرد که ارزان فروشی با زیان اما به هدف انحصار آینده بازار و حذف خرده‌پا صورت میگیرد، در تمام دنیا مدیران بازار مداخله جنائی میکنند.
دامپینگ گاهی جنگ اقتصادی ست و توسط یک کشور علیه کشور دیگر یا توسط دولت علیه بخش خصوصی اتفاق می‌افتد.

در تمام اینها زیان چند سال اول فاز ضرر دامپینگ را در فاز دوم، مصرف کننده با گرانتر خریدن همان کالا یا خدمت جبران خواهد کرد.
دامپینگ در حقیقت کلاهبرداری تاریخی و بلندمدت از مصرف کننده نهایی با نابودی خرده‌پای سنتی ست.
در حوزه سلامت ایران دامپینگ به معنای کلاسیک رخ داده است.

امروز دامپینگ سلامت ایران با تأمین مصنوعی بودجه زیان‌دهی دارد بخش خصوصی هدفگذاری شده را به گردنه تکمیلی فاز میانی دامپینگ سوق میدهد.
پشت این گردنه مگاهاسپیتال و مگالب و کارتلهای بزرگ تجهیزات لم داده اند و ما فاصله چندانی با شروع فاز انحصاری دامپینگ نداریم.

سال ۹۸ نقطه عطف چرخش منحنی هذلولی دامپینگ به سمت پیاده کردن کامل بخش خرده‌پای خصوصی ست تا دامپینگ به هدفگذاری انحصاری قدم بگذارد.
برای شروع دامپینگ مهمترین کار حمله به خرده‌بورژوآ ست.
 خرده‌بورژوآ همان کاسب مستقل خرده‌پا اما نافرمان است که کنار شرکت دامپینگ کننده کارگاه کوچک دارد،

خرده‌بورژآ را به فساد و ملاکی و مالداری متهم میکنید تا افکار عمومی از نابود شدن خرده‌بورژوآی پولدار خوشحال شود.
بازوی رسانه‌ای دامپینگ رسالت خود را در نابودی خرده‌بورژآی خرده‌پای بازار سلامت خوب ایفا کرد تا با غائله‌های متعدد فرار مالیاتی،زیرمیزی،تقلب،قصور،پول پرستی بشود جامعه را در قبول تغییر تعریف خرده‌بورژآ مجاب کند.

به افتتاح «بنرهای زرد» دامپینگ توجه کنید؛ بانی پروژه مثل روز معلوم است.
مستاجران موقت دامپینگ البته اولین قربانیان دامپینگ هستند که کارمند پروژه میشوند، اتفاقی که در مشوق‌ها رخ داد!

امروز رقبای خردِ مگاهاسپیتالها و مگالبها و مگاسنترهای تصویربرداری، یعنی سلامتکاران سنتی همه در حال نابود شدن هستند و شما بانی پروژه‌ چندساله دامپینگ سلامت را که سوابق عالی در تأسیس مگاهاسپیتالهای فعلی دارند به زودی شاهد خواهد بود.
توافق پشت پرده با مگاداران فعلی به مجری دامپینگ کمک کرد سرمایه گذاران خرده‌پای بخش خصوصی خصوصا در شهرستانها را از میدان به در کند. 
ما به #مگاداری حوالی دهه ۶۰ برمیگردیم و شما مگاداران را خوب میشناسید....
نام:
ایمیل:
* نظر: