سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۴۸ Tuesday, 06 June 2023 |
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کد خبر: ۱۴۲۳۱
صفورا میرزایی
تندرست نیوز؛خطاهای پزشکی عمل یا تصمیمی است که با استانداردهای مراقبت سلامت مطابقت نمی کند.استانداردهای مراقبت سلامت،اعمال منطقی وتصمیمات حساب شده ای هستند که مسئولین مراقبت سلامت باتوجه به شرایط ومقتضیات بایدانجام دهند.خطاهای پزشکی یکی از چالش های مهمی است که نظام سلامت را تهدید می کند.

دکتر مسعود شیرازیان داروساز تاکید کرد :حرکت ها و تلاش هایی جدی برای به حداقل رساندن آمار خطاهای پزشکی ومرگ ومیرها،ناتوانی هاوسایرتبعات خطاهای پزشکی صورت گرفته است .نکته بسیارحائزاهمیت این است که خطاهای پزشکی یکی ازعلل اصلی مرگ ومیردرجوامع می باشند.سالانه حدود44000تا98000 نفرجان خودرابه خاطرمشکلات ناشی ازداروازدست می دهند که از این تعداد7000نفربه علت خطاهای پزشکی-دارویی می میرند. 

وی معتقد است : ازاشتباهات رایج درحوزه دارویی می توان به خطای نسخه نویسی ونسخه خوانی،یکی ازرایج ترین خطاهای پزشکی است که ممکن است برای بیماران اتفاق بی افتد.خطاهای پزشکی مانند داروی اشتباه، تجویزدوزداروئی نادرست یازمان اشتباه مصرف یاعدم تجویز دارو که بیماران می توانند تجربه کنند.

وی از تجویز نادرست داروها گفت : تجویز غلط دارو، تجویز دوز نامناسب دارو، زمان و دفعات نامناسب مصرف و تجویز شکل دارویی نامناسب از شایع ترین خطاهای پزشکان در نسخه نویسی است. 

شیرازیان ادامه داد: همچنین دستور اشتباه برای آماده سازی دارو، دستور استفاده از یک روش اشتباه برای استفاده از دارو، خطا در پایش دارو درمانی، تجویز دارویی که بیمار پذیرش مناسب برای استفاده از آن را ندارد را از دیگر اشتباه ها برشمرداند .

وی افزود : تجویز دو یا چند دارو که تداخلات مهم و خطرناکی دارند و از قلم افتادن یک داروی مهم و حیاتی در تجویز پزشک از دیگر موارد این اشتباههای در تجویز دارو است.

وی تصریح کرد :به دلایل متعددی مردم به هیچوجه خطاهای جامعه پزشکی را تاب نمی آورند و گاهی مرگ یک بیمار بر اثر اشتباه های پزشکی به اندازه سقوط یک هواپیما خبرساز می شود.با تاکید بر اینکه به طور متوسط به ازای هر هزارنسخه ای که نوشته می شود، چهار خطا وجود دارد،مهمترین و شایع ترین علل زمینه ساز بروز خطا در دارو درمانی، ناخوانا بودن نسخه ها است.


به گفته این دکتر داروساز :یکی دیگر از عوامل بروز خطاهای دارویی را شباهت زیاد نام داروها با یکدیگر می توان برشمرد و به همین دلیل کامل و خوانا نوشتن نام داروها توسط پزشکان در کاهش بروز خطا اهمیت بسیاری دارد، البته برخی از پزشکان به این دلیل که املای صحیح دارو را نمی دانند، ترجیح می دهند که تنها ابتدای نام دارو را بنویسند.

شیرازیان در خاتمه یاد آور شد :می توان استفاده از اختصارات در نوشتن نام دارو، دوز مصرف، دفعات و راه مصرف را نیز از دیگر عوامل تشدید کننده بروز خطاهای دارویی دانست رعایت اصول انتخاب درمان مناسب گاهی خطاهایی که ممکن است پزشک یا سایر کادر پزشکی مرتکب شوند درمان را تحت تاثیر قرار می دهند ولی در نهایت این پزشک است که بیش از دیگران تاثیر خطاها را در بیمار خود مشاهده می کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: